Dodatek osłonowy 2024 r.

Obecnie nie wydajemy wniosków o wypłatę dodatku osłonowego ponieważ czekamy na zatwierdzenie ich przez

ustawodawcę, gdy tylko zostaną zatwierdzone bezzwłocznie o tym poinformujemy !

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach informuje, że od stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie

w formie dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł,

2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym

limitem wypłaty dodatku w wysokości 20,00 zł.

Dodatek osłonowy za okres od 01.01.2024r. do 30.06.2024r. wynosi:

 

1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

 

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem gdy źródło ogrzewania zgłoszone jest do CEEB:

 

1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osó


Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach

w godzinach pracy MOPS, przez platformę e-Puap . Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r pozostaną bez rozpatrzenia.

Wypłata dodatków osłonowych następuje jednorazowo do 30 czerwca 2024r.