Miesiąc

Zasiłki celowe i okresowe

Zasiłki stałe

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Zasiłki rodzinne i zasiłki pielęgnacyjne

Świadczenia pielęgnacyjne

Styczeń

30.01.2024

24.01.2024

11.01.2024

08-09.01.2024

18-19.01.2024

luty

19.02.2024

28.02.2024

16.02.2024

12.02.2024

07-08.02.2024

19.02.2024

Marzec

18.03.2024 27.03.2024

15.03.2024

11.03.2024

07.08.03.2024

18.03.2024

Kwiecień

17.04.2024

29.04.2024

16.04.2024

12.04.2024

08-09.04.2024

19.04.2024

Maj

17.05.2024

28.05.2024

16.05.2024

13.05.2024

08-09.05.2024

17.05.2024

Czerwiec

18.06.2024 26.06.2026

17.06.2024

11.06.2024

06-07.06.2024

18.06.2024

Lipiec

17.07.2024 30.07.2024

16.07.2024

11.07.2024

08-09.07.2024

18.07.2024

Sierpień

20.08.2024 29.08.2024

19.08.2024

12.08.2024

08-09.08.2024

19.08.2024

Wrzesień

17.09.2024 26.09.2024

16.09.2024

11.09.2024

09-10.09.2024

18.09.2024

Październik

18.10.2024 29.10.2024

17.10.2024

25.10.2024

08-09.10.2024

18.09.2024

Listopad

18.11.2024 28.11.2024

15.11.2024

20.11.2024

11-12.11.2024

18.11.2024

Grudzień

13.12.2024 19.12.2024

12.12.2024

12.12.2024

09-10.12.2024

18.12.2024

UWAGA

Wypłaty świadczeń realizowane są po otrzymaniu środków od Wojewody Mazowieckiego w związku z powyższym w/w terminy mogą ulec zmianie.