Wnioski o kontynuację świadczenia

R 500+ w 2021 roku


Szanowni Państwo,

od 1 LUTEGO 2021 r. można składać

wnioski drogą elektroniczną

Od 1 kwietnia 2021 r. wnioski o świadczenie można składać
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach.

Przypominamy jednak, że, obecnie w Polsce obowiązuje stan pandemii, co związane jest z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego, dlatego też apelujemy do Państwa o składanie wniosków drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w urzędzie. Jeżeli uznają Państwo, że wizyta w Urzędzie jest niezbędna prosimy o zachowanie zasad i ograniczeń wprowadzonych z powodu coronawirusa (maseczki, dezynfekcja rąk, ograniczenia w poruszaniu się po urzędzie, niegromadzenie się, zachowanie odległości)

USTAWOWE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

O ŚWIADCZENIA,

WYDANIA INFORMACJ ORAZ WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

 Świadczenie

Wniosek

Informacja i wypłata

Świadczenie

wychowawcze

od 1 lutego

do dnia 30 kwietnia

do dnia 30 czerwca

od 1 maja

do dnia 31 maja

do dnia 31 lipca

od 1 czerwca

do dnia 30 czerwca

do dnia 31 sierpnia

od 1 lipca

do dnia 31 lipca

do dnia 30 września

od 1 sierpnia
do dnia 31 sierpnia

do dnia 31 października

 

Prawo do świadczenia wychowawczego w okresie zasiłkowym 2019/2021

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego
na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane
w formie papierowej   - od dnia 1 sierpnia 2019 roku
  składane drogą elektroniczną  -  od dnia 1 lipca 2019 roku.

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia                                 31 sierpnia 2019 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019.
 przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września 2019 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2019 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
Gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek                            wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2019 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
(UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca listopada!)
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
(UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku!)