Prawo do świadczenia wychowawczego w okresie zasiłkowym 2019/2021

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego
na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane
w formie papierowej   - od dnia 1 sierpnia 2019 roku
  składane drogą elektroniczną  -  od dnia 1 lipca 2019 roku.

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia                                 31 sierpnia 2019 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019.
 przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września 2019 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2019 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
Gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek                            wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2019 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
(UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca listopada!)
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
(UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku!)