Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z programu DOBRY START
przyjmowane będą    -   w formie papierowej  
                                 -  składane drogą elektroniczną 


W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września danego roku.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach będzie maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie  i wypłatę świadczenia.
UWAGA! Wniosek należy złożyć do 30 listopada danego roku.