Dodatek elektryczny


Informujemy, że w dniu 3 listopada 2022 r. weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku
w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Ustawa ta wprowadza m.in. jednorazowy dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania zasilane jest prądem.


Dodatek elektryczny wynosi:


- 1 000,00 zł. w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh;


- 1 500,00 zł. gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  przekroczyło
5 MWh.


Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie
z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.
Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).


Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można złożyć od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 r.
w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Na terenie miasta Pionki zadanie to realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach z siedzibą przy ul. Leśnej 5, pokój nr 13, w godzinach od 730 do 15:30.
We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.

ZAŁĄCZNIKI:

Wzór wniosku: link

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia prawa do dodatku elektrycznego MOPS w Pionkach